Chính phủ cho phép bổ xung 1000MW vào Thiên Tân Solar tại Ninh Thuận

3h:27 (GMT+7) - Thứ năm, 6/06/2019

(Thiên Tân Solar) - Như đã đưa tin trước đây, Thiên Tân Group đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư một dự án, đó là xây dựng nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar tại Ninh Thuận, dự án có mức đầu tư ban đầu lên đến hơn 2 tỷ Đô La Mỹ, với công xuất 1000MW.

Nay Tỉnh Ninh Thuận và Thiên Tân Group đã xin bổ xung thêm 1000MW.

Công văn của văn phòng chính phủ về việc xin chủ trương bổ sung thêm 1000MW vào nhà máy điện mặt trời Thiên Tân tại Ninh Thuận

Văn phòng chính phủ đã có công văn trả lời về chủ trương xin bổ sung thêm 1000MW điện vào nhà máy điện mặt trời Thiên tân Solar, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến: Đồng ý về nguyên tắc đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Đồng thời giao Bộ công thương cập nhật dự án trên vào đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 để báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định.

Thiên Tân Solar